سفارش تبلیغ
صبا

لبخند تو

لبخند تو تحویل همه سال من است

راضی ز منی چون، چه نکو حال من است

 

عید است چو یادم به دلت جای گرفت

در دامگهت صیدشدن فال من است

 

هر سال که تحویل شود ثانیه ها

بی روی مهت، غمزده احوال من است

 

یکپارچه مهریّ و من از کوی تو دور

غافل ز توام و این همه اشکال من است

 

هرچند گنه فاصله ام کرده زیاد

لطف و کرَم و جود تو دنبال من است

 

در کوی تو پرواز نباشد آسان

نیمت نگه از دور، پر و بال من است

 

از لطف دعای تو خدا معجزه کرد

این نیز یقین هدی? امسال من است

 

چون تحف? "مهدی‌یار"، ارزانی داشت

یاریّ من و او به تو آمال من است

 

در دور? غیبت و در آن عصر ظهور

درک شرف محضرت اقبال من است

 

خواهم ز خدا دم به دمم وقف تو باد

راضی ز منی چون، چه نکو حال من است

 

مصطفی علمافر

 

https://telegram.me/MahdiyarGroup